Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en Gembershot The Original , zaken doen als Gingershot – The Original (“Gingershot – Het origineel , ” ” wij ,” ” ons ” of ” onze “), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de https://www.gingershot.store website evenals elk ander mediaformulier, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gelinkt of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk de “Site”). We zijn geregistreerd in Nederland en hebben onze maatschappelijke zetel aan de Lange Viestraat 2b, Utrecht, Utrecht 3511BK. Ons btw-nummer is NL860040914B01. U stemt ermee in dat u door toegang tot de site al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN BENT U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, wijzigingen of aanpassingen aan deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen van tijd tot tijd . We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum “Laatst bijgewerkt” van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Zorg ervoor dat u elke keer dat u onze site gebruikt de toepasselijke voorwaarden controleert, zodat u begrijpt welke voorwaarden van toepassing zijn. U bent onderworpen aan, en wordt geacht kennis te hebben genomen van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site na de datum waarop dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

De informatie op de site is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land . Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Site vanaf andere locaties, dit op eigen initiatief en zijn ze als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin ze wonen (meestal jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van en onder direct toezicht staan van hun ouder of voogd om de Site te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze gebruiksvoorwaarden laten lezen en ermee instemmen voordat u de site gebruikt.


2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website ontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de “Inhoud”) en de handelsmerken, dienstmerken en logo’s daarin opgenomen (de “Merken”) zijn eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan: ons, en worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale conventies. De Inhoud en de Merken staan vermeld op de Site “AS IS” alleen voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden van gebruik, geen enkel deel van de site en geen inhoud of merken mogen worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, bent u: een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de site en voor het downloaden of afdrukken van a kopie van enig deel van de inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. We behouden alle rechten voor niet uitdrukkelijk aan u verleend in en aan de Site, de Inhoud en de Merken.


3. GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: ( 1 ) alle registratie-informatie die u indient, is waar, nauwkeurig, actueel en volledig; ( 2 ) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie – informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken ; ( 3 ) u bent handelingsbekwaam en stemt ermee in deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; ( 4 ) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont , of als je minderjarig bent, je ouderlijke toestemming hebt gekregen om de Site te gebruiken ; (5 ) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; ( 6 ) u zult de Site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en ( 7 ) uw gebruik van de Site niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.


4. GEBRUIKERSREGISTRATIE
Mogelijk moet u zich bij de site registreren. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een door u geselecteerde gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.


5. VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om:
 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde functies van de Site, inclusief functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud die daarin is opgenomen.
 • Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden.
 • Alle informatie die van de site is verkregen gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 • Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteuningsdiensten of dien valse meldingen van misbruik of wangedrag in.
 • Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving.
 • Deelnemen aan ongeoorloofde framing van of linken naar de site.
 • Uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (voortdurende plaatsing van herhalende tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort.
 • Deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenverklaring van enige inhoud.
 • Poging om u voor te doen als een andere gebruiker of persoon of om de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 • Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten (“gifs”), 1×1 pixels, webbugs, cookies , of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als “spyware” of “passieve verzamelingsmechanismen” of “pcms”).
 • De site of de netwerken of diensten die op de site zijn aangesloten, verstoren, verstoren of onnodig belasten.
 • Een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het ter beschikking stellen van een deel van de Site aan u lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 • Poging om maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken.
 • Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ontcijfert, decompileert, disassembleert of reverse-engineert u de software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
 • Behalve als dit het resultaat is van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruik, start, ontwikkelt of distribueert een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de site, of het gebruiken of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.
 • Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Site.
 • Maak geen ongeoorloofd gebruik van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of het creëren van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • Gebruik de site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de site en/of de inhoud op een andere manier voor een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.


6. DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De site biedt gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal aan ons of op de site te maken, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto’s , afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk “Bijdragen”). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van de site. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:
 • De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken en zullen geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.
 • U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken en te autoriseren om uw bijdragen te gebruiken op elke manier die door de site en deze wordt overwogen Gebruiksvoorwaarden.
 • U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Uw bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
 • Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
 • Uw bijdragen bespotten, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.
 • Uw bijdragen worden niet gebruikt om een andere persoon lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of groep mensen aan te moedigen.
 • Uw bijdragen schenden geen toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 • Uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 • Uw Bijdragen zijn op geen enkele andere manier in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.
Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.


7. BIJDRAGELICENTIE

U en de site gaan ermee akkoord dat we alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).

Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de site in te dienen, stemt u ermee in dat we dergelijke feedback voor elk doel kunnen gebruiken en delen zonder compensatie aan u.

We claimen geen eigendom over uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw Bijdragen die door u zijn verstrekt op enig gebied op de Site. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.


8. INZENDINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site (“Inzendingen”) die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.


9. WEBSITE EN INHOUD VAN DERDEN

De site kan links bevatten (of u kunt via de site worden verzonden) naar andere websites (“websites van derden”), evenals artikelen, foto’s, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen , software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (“Inhoud van derden”). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die via de site toegankelijk zijn of inhoud van derden die is geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen van, het linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, te lezen van elke website waarnaar u navigeert vanaf de Site of met betrekking tot toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u via websites van derden doet, zijn via andere websites en van andere bedrijven, en we nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn. U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die op websites van derden worden aangeboden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien vrijwaart u ons van alle verliezen die u lijdt of schade die u wordt toegebracht in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.


10. SITEBEHEER

Wij reserveren de recht, maar niet de verplichting, om: (1) de site te controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, in naar eigen goeddunken in strijd is met de wet of deze gebruiksvoorwaarden, ook zonder beperking, het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) in onze zool discretie en zonder beperking, weiger, beperk de toegang tot, beperk de beschikbaarheid van, of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) een van: uw Bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, te verwijderen van de site of anderszins schakel alle bestanden en inhoud uit die buitensporig groot zijn of op welke manier dan ook belastend voor onze systemen; en (5) de site op een andere manier beheren ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de juiste functioneren van de site.


11. PRIVACYBELEID

We geven om gegevensprivacy en -beveiliging. Lees ons privacybeleid: https://www.gingershot.store/privacy-statement/ . Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons privacybeleid, dat is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in Nederland . Als u de site bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetgeving in Nederland, dan draagt u door uw voortgezet gebruik van de site uw gegevens over aan: Nederland, en u gaat ermee akkoord dat uw gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in Nederland.


12. DUUR EN BEINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE WEIGEREN AAN ENIGE PERSOON VOOR WELKE REDEN OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE BEINDIGEN OF VERWIJDEREN UW ACCOUNT EN ELKE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT HEBT GEPLAATST, ZONDER WAARSCHUWING, IN ONZE ENIGE DISCRETIE.

Als we beëindigen of uw account om welke reden dan ook opschort, mag u zich niet registreren en een nieuw account aanmaken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u handelt namens de derde partij. In naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om: passende juridische stappen ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en voorlopige voorziening.


13. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

We kunnen niet garanderen: de site zal te allen tijde beschikbaar zijn. We kunnen hardware, software, of andere problemen of de noodzaak om onderhoud uit te voeren met betrekking tot de Site, met als gevolg: in onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behoudt zich het recht voor om te wijzigen, herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins de Site op elk moment of om welke reden dan ook wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens een downtime of beëindiging van de Site. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal geïnterpreteerd om ons te verplichten om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om enige correcties, updates of releases in verband daarmee.


14. TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland , en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties van Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats in de EU is en u een consument bent, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door de verplichte bepalingen van de wet van uw land van verblijf. Gembershot het origineel en u beiden stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van __________, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw consumentenbeschermingsrechten met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden te verdedigen in: Nederland, of in het EU-land waar u woont.


15. GESCHILLENBESLECHTING

Bindend besluit

elk geschil die voortvloeien uit of verband houden met dit contract, met inbegrip van elke vraag over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, wordt verwezen naar en definitief beslecht door het International Commercial Arbitration Court onder de Europese Arbitragekamer (België, Brussel, Avenue Louise, 146) volgens aan de regels van deze ICAC, die, als gevolg van de verwijzing ernaar, wordt beschouwd als onderdeel van deze clausule. Het aantal arbiters is: __________. De zetel of wettelijke plaats van arbitrage is: __________. De proceduretaal is __________ . Het toepasselijke recht van het contract is het materiële recht van __________.

Beperkingen

De Partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het Geschil tussen de Partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, (a) arbitrage wordt niet samengevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil te arbitreren op basis van class action of om class action-procedures te gebruiken; en (c) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen aan te brengen.

Uitzonderingen op arbitrage

Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen inzake bindende arbitrage: (a) alle geschillen die tot doel hebben de intellectuele eigendomsrechten van een partij af te dwingen of te beschermen, of die betrekking hebben op de geldigheid; (b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) enige vordering tot voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en zal een dergelijk geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken die zijn vermeld voor jurisdictie hierboven, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.


16. CORRECTIES

Er kan zijn informatie op de site die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de Site op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving.


17. DISCLAIMER

DE SITE IS GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS. JIJ GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. NAAR DE VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER: DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN EEN WEBSITES GEKOPPELD AAN DE SITE EN WIJ ZIJN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ALLE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIEEL DAARIN OPGESLAGEN INFORMATIE, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE VERZENDING NAAR OF VAN DE SITE, (5) EVENTUELE BUGS, VIRUSSEN, TROJAN PAARDEN OF DERGELIJKE DIE KAN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE SITE DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (6) ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN ELKE SOORT ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANTIE, OF VERANTWOORDELIJK NEMEN VOOR ENIG PRODUCT OF SERVICE DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE OF ENIGE WEBSITE OF MOBIEL AANVRAAG DIE IN EEN BANNER OF ANDERE ADVERTENTIES WORDT VERMELD, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ AAN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ALLE DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ALS MET DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, U DIENT UW OORDEEL TE GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG TE WERKEN INDIEN VAN TOEPASSING.


18. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE OF SCHADESCHADE, INCLUSIEF WINSTVERLIES, GEDERFDE INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.


19. VRIJWARING

U gaat akkoord met ons te verdedigen, schadeloos te stellen en onschadelijk te maken, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief: redelijke honoraria en onkosten van advocaten, gemaakt door een derde partij vanwege of ontstaan uit: (1 ) gebruik van de site; (2 ) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (3 ) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden; (4 ) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5 ) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site met wie u via de site contact hebt gehad. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten samen te werken met onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ons ervan bewust worden.


20. GEBRUIKERSGEGEVENS

we zullen handhaven bepaalde gegevens die u naar de site verzendt met het oog op het beheer van de prestaties van de site, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups maken van gegevens, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking heeft op elke activiteit die u heeft ondernomen met behulp van de site. Je gaat akkoord dat we niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht van actie tegen ons dat voortvloeit uit dergelijke verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.


21. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN MEDEDELINGEN, BELEID EN REGISTRATIE VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GENTEGREERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.


22. DIVERSEN

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden werken voor zover toegestaan door de wet. We kunnen te allen tijde een of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of een deel van de bepaling als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie ontstaan tussen u en ons als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.


23. NEEM CONTACT MET ONS OP

Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via:

Gembershot het origineel
Lange Viestraat 2b
Utrecht , Utrecht 3511BK
Nederland
Telefoon: +31624718400
info@gembershot.store